NHẬN VÀ TRAO MÓN QUÀ GIÊSU

Suy Niệm Lời Chúa 07/08/2013 Mt 15,21-28 “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (Mt 15,28) Suy niệm: Tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013 ở Rio de Janerio, Đức giáo hoàng … Continue reading

KHÔNG ĐƯỢC NHƯ VẬY

Lời Chúa: Mt 20, 20-28 Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Ðức Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà … Continue reading

SAY MÊ NGHE LỜI CHÚA

Suy Niệm Lời Chúa 21/07/2013 CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN – C Lc 10,38-42 Cô Maria cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy… “Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,39.42) Suy niệm: … Continue reading

HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG

(18.7.2013 – Thứ năm Tuần 15 Mùa Thường niên) Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ … Continue reading

CHÚC BÌNH AN

(11.7.2013 – Thứ năm Tuần 14 Mùa Thường niên) Lời Chúa: Mt 10, 7-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 03/07/2013

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN  Th. Tôma, tông đồ Ga 20,24-29 HIỆP THÔNG TRONG NIỀM TIN Đức Giêsu bảo ông Tôma: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20,29) Suy … Continue reading

ĐỨC TIN SỐNG ĐỘNG

Suy Niệm Lời Chúa 22/06/13 THỨ BẢY TUẦN 11 TN Th. Tôma Mo và Gioan Phisơ, tử đạo Mt 6,24-34 “Ôi những kẻ kém tin!” (Mt 6,30) Suy niệm: Tin Mừng hôm nay dạy ta ba điều: 1) Đừng làm tôi hai … Continue reading

TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM

TIN MỪNG TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần … Vào nhà nào anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy…” (Mt 10,7.12) Suy niệm: Để chuẩn bị … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 01/06/2013

01/06/13 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 8 TN Th. Giúttinô, tử đạo Mc 11,27-33 CÓ QUYỀN HAY KHÔNG CÓ QUYỀN? Suy niệm: Những người trong giới lãnh đạo tôn giáo của Do Thái chất vấn Chúa Giêsu về việc mới xảy … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 16/05/2013

THỨ NĂM: 16.05.2013  Ga 17, 20 – 26 1. Ghi nhớ: “Lạy Chúa, xin cho họ nên một như chúng ta” 2. Suy niệm: Ai cũng thấy sự hiệp nhất là điều hết sức cần thiết vì nó tạo nên … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 14.05.2013

THỨ BA: 14.05.2013 Ga 15, 9 – 17 1. Ghi nhớ: “Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy”. (Ga15,14) 2. Suy niệm: Nếu xưa kia khoảng cách giữa Thiên Chúa … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 06/05/2013

THỨ HAI: 06.05.2013 (Ga 15, 26 ; 16, 4a) 1. Ghi nhớ: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 15, 27). 2. Suy niệm: Chúa Kitô bị đóng … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 03/05/2013

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG: 03.05.2013 THÁNH PHILIPPHÊ VÀ GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ Ga 14,6-14 1. Ghi nhớ: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người” … Continue reading