ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG LC 1,26-38

Suy Niệm Lời Chúa 22/08/2013 CÙNG SỐNG, CÙNG CHẾT, CÙNG VINH QUANG Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và … Continue reading

CÔNG BẰNG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT

Suy Niệm Lời Chúa 21/08/2013 Th. Piô X, giáo hoàng Mt 20,1-16a “Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,15) Suy niệm: Những người thợ làm vườn nho được ông chủ trả tiền công … Continue reading

BỎ ÍT ĐƯỢC NHIỀU

Suy Niệm Lời Chúa 20/08/2013 THỨ BA TUẦN 20 TN Th. Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh Mt 19,23-30 “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được … Continue reading

VUI HƯỞNG BÌNH AN CỦA CHÚA

Suy Niệm Lời Chúa 18/08/2013  CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – C Lc 12,49-53 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 17/08/2013

THỨ BẢY TUẦN 19 TN Mt 19,13-15 ĐỂ TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA Chúa Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 19,14) Suy niệm: Trong Bài Giảng … Continue reading

TÂM TÌNH MỤC TỬ

Suy Niệm Lời Chúa 13/08/2013 Mt 18,1-5.10.12-14 TÂM TÌNH MỤC TỬ “Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? … Continue reading

NHƯ NGƯỜI TÔI TỚ TRUNG TÍN

Suy Niệm Lời Chúa 11/08/2013 Lc 12,32-48 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. … Continue reading

NHẬN VÀ TRAO MÓN QUÀ GIÊSU

Suy Niệm Lời Chúa 07/08/2013 Mt 15,21-28 “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (Mt 15,28) Suy niệm: Tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013 ở Rio de Janerio, Đức giáo hoàng … Continue reading

KHÔNG ĐƯỢC NHƯ VẬY

Lời Chúa: Mt 20, 20-28 Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Ðức Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà … Continue reading

SAY MÊ NGHE LỜI CHÚA

Suy Niệm Lời Chúa 21/07/2013 CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN – C Lc 10,38-42 Cô Maria cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy… “Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,39.42) Suy niệm: … Continue reading

HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG

(18.7.2013 – Thứ năm Tuần 15 Mùa Thường niên) Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ … Continue reading

CHÚC BÌNH AN

(11.7.2013 – Thứ năm Tuần 14 Mùa Thường niên) Lời Chúa: Mt 10, 7-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 03/07/2013

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN  Th. Tôma, tông đồ Ga 20,24-29 HIỆP THÔNG TRONG NIỀM TIN Đức Giêsu bảo ông Tôma: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20,29) Suy … Continue reading