HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG

(18.7.2013 – Thứ năm Tuần 15 Mùa Thường niên) Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ … Continue reading

CHÚC BÌNH AN

(11.7.2013 – Thứ năm Tuần 14 Mùa Thường niên) Lời Chúa: Mt 10, 7-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 03/07/2013

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN  Th. Tôma, tông đồ Ga 20,24-29 HIỆP THÔNG TRONG NIỀM TIN Đức Giêsu bảo ông Tôma: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20,29) Suy … Continue reading

ĐỨC TIN SỐNG ĐỘNG

Suy Niệm Lời Chúa 22/06/13 THỨ BẢY TUẦN 11 TN Th. Tôma Mo và Gioan Phisơ, tử đạo Mt 6,24-34 “Ôi những kẻ kém tin!” (Mt 6,30) Suy niệm: Tin Mừng hôm nay dạy ta ba điều: 1) Đừng làm tôi hai … Continue reading

TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM

TIN MỪNG TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần … Vào nhà nào anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy…” (Mt 10,7.12) Suy niệm: Để chuẩn bị … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 01/06/2013

01/06/13 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 8 TN Th. Giúttinô, tử đạo Mc 11,27-33 CÓ QUYỀN HAY KHÔNG CÓ QUYỀN? Suy niệm: Những người trong giới lãnh đạo tôn giáo của Do Thái chất vấn Chúa Giêsu về việc mới xảy … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 16/05/2013

THỨ NĂM: 16.05.2013  Ga 17, 20 – 26 1. Ghi nhớ: “Lạy Chúa, xin cho họ nên một như chúng ta” 2. Suy niệm: Ai cũng thấy sự hiệp nhất là điều hết sức cần thiết vì nó tạo nên … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 14.05.2013

THỨ BA: 14.05.2013 Ga 15, 9 – 17 1. Ghi nhớ: “Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy”. (Ga15,14) 2. Suy niệm: Nếu xưa kia khoảng cách giữa Thiên Chúa … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 06/05/2013

THỨ HAI: 06.05.2013 (Ga 15, 26 ; 16, 4a) 1. Ghi nhớ: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 15, 27). 2. Suy niệm: Chúa Kitô bị đóng … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 03/05/2013

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG: 03.05.2013 THÁNH PHILIPPHÊ VÀ GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ Ga 14,6-14 1. Ghi nhớ: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người” … Continue reading

KHÔNG THEO KIỂU THẾ GIAN

Suy Niệm Lời Chúa 30/04/2013  THỨ BA TUẦN 5 PS Th. Piô V, giáo hoàng Ga 14,27-31a KHÔNG THEO KIỂU THẾ GIAN! “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban … Continue reading

ĐƯỢC GÌ KHI LÀM CHIÊN CHÚA?

Suy Niệm Lời Chúa  21/04/2013 CHÚA NHẬT TUẦN 4 PS – C Cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục tu sĩ Ga 10,27-30 ĐƯỢC GÌ KHI LÀM CHIÊN CHÚA? “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 20/04/2013

THỨ BẢY TUẦN 3 PS Ga 6,60-69 VỚI KHỦNG HOẢNG ĐỨC TIN “Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?… Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA 19/04/2013

THỨ SÁU TUẦN 3 PS Ga 6,52-59 “CHÚA LÀ MỤC TỬ TÔI” “…không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,58) Suy niệm: Ngày … Continue reading