SUY NIỆM LỜI CHÚA: CN 26 TN – C LC 16,19-31

LỘ TRÌNH LÒNG THƯƠNG XÓT  “Có một ông nhà giàu kia… Lại có một người nghèo khó…” (Lc 16,19.20) Suy niệm: Dụ ngôn Chúa kể hôm nay đầy những chi tiết tương phản đến độ gây sốc: ông nhà giàu – người nghèo ăn xin; ông … Continue reading

Kính Lòng Thương Xót Chúa

Ga 20,19-31 VUI MỪNG VÌ THẤY CHÚA “Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.” (Ga 20,20) Suy niệm: Khi Thầy Giê-su chịu đóng đinh và chết treo … Continue reading

BỤT NHÀ CHẲNG CÓ THIÊNG!

Suy Niệm Lời Chúa 09/03/2015 “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” (Lc 4,24) Suy niệm: Lời ông Si-mê-on năm nào “cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng” (Lc 2,34) nay bắt đầu ứng nghiệm. Oái … Continue reading

SINH LỢI CHO NƯỚC TRỜI

Suy Niệm Lời Chúa THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MC Mt 21,33-43.45-46 SINH LỢI CHO NƯỚC TRỜI “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban … Continue reading

NÓI MÀ KHÔNG LÀM

Đạo đức giả đơn giản là một sự mâu thuẫn, thiếu thống nhất nơi lòng người. Nói rất hay, giảng rất đúng, nhưng lại chẳng sống điều mình nói hay giảng. Lời Chúa: Mt 23,1-12 1 Bấy giờ, Đức Giê-su … Continue reading

TOẢ SÁNG BẰNG ÁNH SÁNG CHÚA KI-TÔ

Suy Niệm Lời Chúa 29/01/2015 THỨ NĂM TUẦN 3 TN  Mc 4,21-25 TOẢ SÁNG BẰNG ÁNH SÁNG CHÚA KI-TÔ “Chẳng lẽ đem đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên … Continue reading

TÌM CHÚA VÀ GẶP CHÚA

Trước đây, theo thói quen, chúng ta thường gọi lễ Chúa Hiển Linh là lễ Ba Vua. Thực ra, các nhân vật được thánh Matthew kể trong Tin Mừng hôm nay không phải là các vua. Họ là những đạo … Continue reading

Suy Niệm Lời Chúa: VÂNG THEO Ý CHÚA

“Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần dạy và đón vợ về nhà. (Mt 1,23-24) … Continue reading

CHỮA BỆNH “GATO”

Suy Niệm Lời Chúa 15/12/14 THỨ HAI TUẦN 3 MV Mt 21,23-27 CHỮA BỆNH “GATO” Các thượng tế và kỳ mục hỏi Chúa Giê-su: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, ai cho ông quyền ấy?” (Lc 18,7) Suy … Continue reading

SUY NIỆM LỜI CHÚA: NHẬN BIẾT CHÚA

 THỨ SÁU TUẦN 2 MV Đức Mẹ Gua-đa-lu-pê  Mt 11,16-19  NHẬN BIẾT CHÚA “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói …” (Mt 11,16) Suy niệm: Chúa Giê-su đã … Continue reading