TU HUYNH VỚI SƯ HUYNH KHÁC NHAU THẾ NÀO?

Tu Huynh Với Sư Huynh Khác Nhau Thế Nào? Trước đây, tại Việt Nam nhiều người quen biết các “Sư huynh” Dòng Lasan, điều khiển nhiều trường học nổi tiếng. Gần đây lại thấy xuất hiện từ ngữ “Tu huynh”. … Continue reading

BẢN XÉT MÌNH THEO 10 ĐIỀU RĂN

Bản Xét Mình Xưng Tội theo 10 Điều Răn 1. Thờ phượng một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự Cầu cơ, lên đồng, coi bói, coi chỉ tay, coi tử vi, coi bói bài, thôi miên, coi tướng số … Continue reading

CHIA ĐẤT

- Hỏi: Cha ơi, con muốn hỏi cha điều mà con đang thấy phân vân: Chuyện là bố mẹ con chia cho con và anh trai con mỗi nguời một phần đất, mà phần đất của anh con lai đẹp … Continue reading