VÌ SAO LOÀI NGƯỜI PHẢI CHẾT

Vì sao loài người phải chết Nghe tiếng đồn một sơ dạy Thánh Kinh rất giỏi, nên Đức Giám Mục xuống thăm lớp Giáo lý Thánh Kinh. Sơ biết tin và đã chuẩn bị cho cả lớp để tiếp đón … Continue reading

Đố vui về các loại bánh

 1. Bánh gì ăn ít mà nhiều ? 2. Bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa? 3. Bánh gì nhọn tựa răng cưa? 4. Bánh gì nên nghĩa sớm trưa vợ chồng? 5. Bánh gì cộm cộm trắng bông? … Continue reading