(Chuyện vui) Tội nói thật !!!

Một người mới nhập quốc tịch và đến sống ở một nước nọ. Anh ta rất lạ là ở đây, đặc biệt là quan chức mắc bệnh nói dối rất nặng: “Gian lận” thì người ta nói là ” bệnh … Continue reading

‘Vương quốc lừa dối’

“Có một thời mà người ta nói dối ngay cả trong giấc mơ!” Nhà văn Ba Lan StanisBaw Jerzy Lec (1909-1966) Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012, tại Anh, người ta đã tổ chức cuộc thi để chọn người vô … Continue reading

CỔ VĂN VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI

Đây là bài “kiểm tra kiến thức văn học” cuối năm với đề tài:“Bằng kiến thức đã học và kinh nghiệm thực tế, em hãy phân tích hình tượng nhân vật Thúy Kiều và liên hệ với hoàn cảnh hiện … Continue reading

BỆNH SỢ TÀU

Lý: Ông có biết bệnh gì hiện nay đang thành dịch mà người ta không dám công bố không ? Sự: Bệnh Tay-Chân-Miệng ? Lý: Không phải ! Sự: Vậy nó là bệnh gì ? Lý: Bệnh sợ Tàu! Sự: Bệnh say tàu! Ông có nhầm … Continue reading