MỘT NỀN GIÁO DỤC MỊ DÂN

Tất cả các chế độ CS trên thế giới đều có một nền giáo dục mị dân, mục đích là để đầu độc dân tình, u mê dân trí, định hướng dân tâm hòng sử dụng dân như một nguồn … Continue reading

Top ten từ ngữ 2012

TOP TEN TỪ NGỮ 2012 1. Từ ngữ khủng khiếp nhất: Cưỡng chế. Bằng chứng là ở Tiên Lãng (Hải Phòng), người ta phải nổ súng hoa cà hoa cải để chống lại nó, ở Văn Giang (Hưng Yên), đạn bay, pháo … Continue reading

Răng mi ngu rứa (chuyện vui)

Hồi đó cơ quan tôi có vị bác sỹ bệnh xá trưởng rất chi là độc đáo. Bệnh gì ông cũng chữa. Phòng tôi có hai bệnh nhân được ông rất ưu ái là anh Ngô Trí Sinh và Giản … Continue reading

Xúi dân đi kiện

Công Nông – Bác Nông nói có ông quan, í quên vị lãnh đạo nào lại xui dân đi kiện không? – Vớ vẩn! Quan mà lại xui dân đi kiện, có mà loạn! Chú không thấy các bác lãnh … Continue reading