CÂY MĂNG PHẢN ĐỘNG

Măng tây mọc ở nước ta
Mà sao chúng khỏe xuyên qua mặt đường
Đầu măng sao cứng phi thường
Mặt đường của đảng tỏ tường là đây

Thế gian đã gọi mặt dầy
Thế mà nó chọc bầy nhầy xuyên qua
Làm cho nát mặt thế à
Đỉnh cao trí tệ đảng là nhất thay!

Tiên sư, đảng đã mặt dày
Vậy mà nó dám chọc ngay mặt mình
Cây măng phản động cố tình
Xem thường bác đảng chứng minh rõ ràng

Trọng lú gọi trần đại quang
Đem côn an lại bắt giam vào tù
Cây măng tư bản báo thù
Tuyên truyền nói xấu boác hù chúng khinh

Đảng ta là đảng anh minh
Làm đường đắt nhất hành tinh cơ mà
Cây măng tư bản làm ra
Tự nhiên phá nát  mặt tà cộng nô.

Thanh Sơn Nguyễn