KÍNH ĐỨC MẸ VỘ NHIỄM TỘI (Lộ Đức)

Trong hương gió thoảng buổi cuối đông
Bernađét nhặt củi bên cánh đồng
Cạnh sông Pau gần một hang đá
Bỗng một! luồng sáng giữa thinh không
Nhìn theo ôi! Bà đẹp tuyệt trần
Ngỡ tiên dáng thế ngó trân trân
Trinh trong tinh thể ngọc ngà qúa
Người mỉm cười yêu rất ân cần
Nhìn kỹ y phục Bà trắng tinh
Thắt lưng xanh ngát xỏa bên mình
Tay cầm chuỗi ngọc vàng rất thánh
Bên dưới đôi chân những hồng xinh
Làm dấu Thánh Giá Người đọc kinh
Tuyệt vời thánh thiện đẹp lung linh
Em qùy cung kính cùng lần chuỗi
Mỉm cười sau đó Mẹ đăng trình
Sau lần diện kiến bất thình lình
Em về tha thiết việc nguyện kinh
Nhiều lần sau nữa Người lại đến
“Kìa Ngài! Vô nhiễm Mẹ Đồng Trinh”
Lộ Đức Làng quê nơi hẻo lánh
Giòng Nước linh thiêng đẹp như tranh
Bao nhiêu phép lạ bình an đến
Mẹ chữa, Mẹ ban những ơn lành
Mẹ là “Mẹ Vô Nhiễm Tinh Tuyền”
Mẹ là “Mùa Xuân Của Trinh Nguyên”
Mẹ là “Vầng Sáng Vua quyền Qúy”
Mẹ là “Thánh Mẫu của Nhân Hiền”
Hôm nay Giáo Hội mừng kính Mẹ
Trần gian xin Mẹ mãi chở che
Mẹ là Trăng sáng soi đường đến
Nhờ Mẹ xin Chúa Cả lắng nghe
Mẹ hiện ra đây mười tám lần
Cùng Bernađét tấm lòng chân
Mẹ khuyên hãm mình và sám hối
Loài người ngày nay có ân cần?
Trầm Hương Thơ_11.02.2011

Comments are closed.