HOA CHAY TỊNH

Ăn chay là để giữ mình Chay là để giữ đẹp xinh tâm hồn Chay là lời nói thêm khôn Chay là thanh tẩy xác hồn sạch trong Chay là giữ đẹp tấm lòng Chay là tư tưởng sạch trong … Continue reading