GƯƠNG GIA ĐÌNH THÁNH TÊRÊSA

Đức Giáo Hoàng hân hoan tuyên thánh
Cho cha mẹ thánh Têrêsa
Đẹp thay hạnh phúc một nhà
Tầm gương thời đại cho ta suy cùng
Thượng Hội Đồng họp chung thế giới
Rất quan tâm bàn tới gia đình
Cội nguồn hạnh phúc tươi xinh
Mở ra cánh cửa bình minh rạng ngời
Gia đình thánh tuyệt vời! gương sáng
Tê rê sa đã rạng cho ta
Zélie mẹ – Martin cha
Louis là họ một nhà thánh gia
Nhờ đức tin ngọc ngà đẹp đẽ
Xây gia đình theo lẽ đạo ngay
Chín người con tuyệt đẹp thay!
Bốn người mất sớm còn này năm cô
Thuận vợ chồng tông đồ chăm chỉ
Cầu nguyện không ngơi nghỉ nài xin
Kính dâng trọn cả niềm tin
Phó trong tay Chúa giữ gìn đàn con
Lời thành tâm rất tròn ân phước
Năm cô đều theo bước chân tu
Vượt qua cạm bẫy ba thù
Đầy ơn Nghĩa Chúa điệu ru ân tình
Nên gương sáng gia đình nhân loại
Giữa ba thù thời đại hôm nay
Noi gương sáng láng đẹp thay!
Quan thầy gia thất gương bày noi theo
Sống cho xứng giầu nghèo bất kể
Sau đời này còn để tiếng thơm
Đời đâu chỉ có miếng cơm
Nhưng còn Lời Chúa ướp thơm phần hồn
Gia đình tốt nên khôn bác ái
Sống cho đi được lại gấp mười
Gia đình hòa thuận đẹp tươi
Trong ơn nghĩa Chúa nước Trời thưởng ban.
Trầm Hương Thơ
29.10.2015

Comments are closed.