RỒI SẼ CÓ MỘT NGÀY…

Lm. VĨNH SANG, DCCT, đầu tháng 11.2015 Có một sự trùng hợp hữu lý, ngày giỗ của cụ Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, cố Tổng Thống Việt Nam Công Hòa, cùng với bào đệ là cụ Giacôbê Ngô Đình Nhu … Continue reading