Xướng – Họa: Mai Tôi Đi / Mốt Tôi Đến

Mai tôi đi…                                                                 Mốt tôi đến… Mai tôi đi…chẳng có gì quan trọng,                            Mốt tôi đến… đó mới là quan trọng Lẽ thường tình, như lá rụng công viên,                      Về quê trời, là ước vọng tương lai Như hoa rơi … Continue reading