KÍNH DÂNG SINH NHẬT ĐỨC MẸ MARIA

CON          dâng chuỗi ngọc hoa hồng
MỪNG      ”Sinh Nhật MẸ” tâm nồng mến thương
DÂNG       lên tâm ngát trầm hương
CHUỖI      hồng Mẹ dạy mở đường tiến thăng
HOA          tâm Mẹ ngát cung hằng
HỒNG       Ân ban phát như trăng dịu hiền

MỪNG      ”Sinh Nhật” đẹp hơn tiên
SINH        trong ân sủng thoát miền tội nhơ
NHẬT       này đẹp ánh hương thơ
MẸ           cao sang qúa con mơ đến gần
THƠM       danh đệ nhất hoàn trần
NỒNG       hương trinh khiết sáng ngần dương gian
HƯƠNG    thơm thần thánh thiên đàng
KINH        cầu con hát rỡ ràng “Thánh Danh”

THẮM       tươi nhân đức trọn lành
TƯƠI       xinh “Vô Nhiễm” ngọn ngành trước sau
TÌNH        MẸ tinh trắng không màu
MẸ           hơn tất cả sang giàu thế gian
ĐẸP         tươi thắm cả muôn ngàn
XINH        ơi! ngợp cả Thiên Đàng hòa ca

MẸ           “Mừng Sinh Nhật” ngàn hoa
LÀ           muôn triệu chuỗi ngọc ngà kính dâng
TẤT         cả tinh tú nhảy mầng
CẢ           muôn vũ trụ chín tầng trời cao
HƯƠNG   thơm từ MẸ dâng trào
TRINH     trong muôn thủa ngọt ngào tỏa ra
KÍNH       mừng từng chuỗi hồng hoa
MỪNG     “Sinh Nhật Mẹ” làm qùa kính dâng

Trầm Hương Thơ

Comments are closed.