ĐẬY BÁT MUỐI

Có một người lấy bà vợ tuổi đã lớn, khi ngồi trên giường, nhìn trên mặt bà ta có nhiều nốt tàn nhang, bèn hỏi: “Thiệt tình bà mấy tuổi rồi?

Bà ta trả lời: “Bốn lăm, bốn sáu tuổi”.

Chồng nói: “Nhưng bà viết trên giấy kết hôn rõ ràng là ba mươi tám, theo ta nhìn thì bà chưa đến bốn lăm bốn sáu tuổi, bà phải nói sự thực với ta”.

Vợ đáp: “Thực ra đã năm mươi bốn tuổi rồi”.

Ông chồng lại hỏi đến lần thứ ba, bà vợ nói gằn từng chữ là năm mươi bốn tuổi. Sau khi hai người lên giường đi ngủ, ông chồng càng không yên lòng, đột nhiên trong bụng nảy ra một kế, nói: “Ta phải dậy đậy bát muối, nếu không thì lũ chuột ăn vụng hết”(Mt 3, 1-.)

Bà vợ cười nói: “Đúng là hoang đường, tôi sống đã sáu mươi tám tuổi rồi mà chưa nghe ai nói lũ chuột ăn vụng muối bao giờ!

(Tiếu Lâm Quảng Ký)

SUY TƯ

Cái kỵ nhất của đàn bà con gái là hỏi họ bao nhiêu tuổi, cái khuyết điểm lớn nhất của đàn bà con gái là nhẹ dạ, dễ bị mắc lừa, do đó mà có nhiều tiểu thơ, con gái nhà lành cũng như con nhà dữ bị mắc lừa và ôm hận suốt đời. Cái khuyết điểm lớn của đàn ông con trái là thích nghe lời nói “ngọt”, nhất là cái ngọt này từ miệng đàn bà con gái nói ra, thế là có nhiều ông quan thân bại danh liệt, có nhiều ông chồng bỏ vợ con để theo bồ nhí, vợ bé…

Cái nhẹ dạ của người Ki-tô hữu ít học giáo lý là: hễ ai nói đến chuyện phép lạ có liên quan đến Chúa Mẹ thì tin răm rắp, đồn ầm cả lên; có một vài người Ki-tô hữu nhẹ dạ đến nỗi tin vào ông đồng bà bóng làm phương hại đến đức tin của mình và trở nên gương mù cho tha nhân.

Nhẹ dạ cả tin là những vũ khí mà ma quỷ dùng để chia rẽ những người trong cộng đoàn, công phá các dòng tu, phê bình người khác, và cuối cùng thì họ trở nên một “mụ già” cằn cỗi vì sự nhẹ dạ cả tin của mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Comments are closed.