ĐẬY BÁT MUỐI

Có một người lấy bà vợ tuổi đã lớn, khi ngồi trên giường, nhìn trên mặt bà ta có nhiều nốt tàn nhang, bèn hỏi: “Thiệt tình bà mấy tuổi rồi?” Bà ta trả lời: “Bốn lăm, bốn sáu tuổi”. … Continue reading