SỐNG LÀ MỘT CUỘC CHẠY ÐUA

Lẽ Sống 16 Tháng Chín Sống Là Một Cuộc Chạy Ðua Vào khoảng cuố tháng 4 năm 1989, một cuộc chạy việt dã gây quỹ cho thế giới đệ tam đã được tổ chức tại 300 thành phố bên Pháp Quốc. … Continue reading

ĐẬY BÁT MUỐI

Có một người lấy bà vợ tuổi đã lớn, khi ngồi trên giường, nhìn trên mặt bà ta có nhiều nốt tàn nhang, bèn hỏi: “Thiệt tình bà mấy tuổi rồi?” Bà ta trả lời: “Bốn lăm, bốn sáu tuổi”. … Continue reading

MỘT LỜI CẢNH BÁO ĐÁNG SUY TƯ

Trên tờ Records của giáo phận Perth, Australia, có đăng lời tâm sự của một cựu linh mục, một nhà thần học sau gần 20 năm trong thiên chức linh mục, nay đã hoàn tục. Bài tâm sự này là … Continue reading