THƯ MỜI: MỘT NGÀY CHO THUYỀN NHÂN VN

THƯ KÍNH MỜI  Berlin , ngày 08.07.2015 Kính thưa quý vị , quý Đại Diện  Hội Đoàn Tổ Chức Đoàn Thể chống Cộng và  quý Lãnh Đạo Tinh Thần  Tôn Giáo  tại CHLB Đức Vào ngày 28.04.2007  tại Troisdorf chúng ta đã cùng nhau  … Continue reading