TIỀN ĐỂ DÀNH

Có một người ở nước Vệ, một ngày trước khi làm đám cưới cho con gái, thì gọi con gái lại nói: “Sau khi gả con xong thì con phải nhất định tìm cách giấu đi tiền để dành. Tình … Continue reading

DỆT GIỎI GIÀY TRẮNG

Vị trí của nước Lỗ nằm ở phía bắc, bốn mùa rõ ràng, áo lạnh, giày dép, mũ nón cho mùa đông là những đồ dùng rất cần thiết. Có một đôi vợ chồng, vợ giỏi về dùng lụa để … Continue reading