CHUYỆN LỊCH SỰ

Nhân vô thập toàn, không ai lại không có lỗi, hơn thua nhau là biết “đứng dậy”, can đảm nhận lỗi và sửa sai. Có những “chuyện lớn” mà không quan trọng, nhưng có những “chuyện nhỏ” mà không hề … Continue reading