GIEO NHÂN NÀO GẶT QUẢ NẤY

Gieo yêu thương thì gặt hạnh phúc. Gieo thù hận thì gặp khổ đau. Nếu bạn gieo trung thực, bạn sẽ gặt niềm tin. Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt bằng hữu. Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn … Continue reading