BÁNH-RƯỢU TINH TUYỀN

TẠ               ơn tình Chúa nhiệm mầu ƠN               Ngài ban xuống thẳm sâu vô cùng TÌNH           yêu nhân thế cửu trùng CHÚA … Continue reading