NHÌN VÀO QUÊ HƯƠNG

Hôm nay ba mốt tháng năm Nhìn vào đất tổ ai băm quê nhà? Đau lòng xót dạ trong ta Bao nhiêu tài sản Quốc Gia điêu tàn Ai là thủ phạm dối gian? Gây nên tang tóc muôn ngàn … Continue reading