HOA THÁNH GIÁ

Hoa thắm nở bên kia đời thương khó
Ánh hừng đông chiếu tỏ khắp dương gian
Bước chân đi gánh tội chẳng phàn nàn
Vai trĩu nặng vô vàn đời nhân thế

Chàng bước đi mang nỗi sầu vô kể
Đá cũng buồn chẳng thể nào đau hơn
Làn roi da rách nát mảng oan hờn
Tấm hình hài cô đơn chiều thứ sáu

Gôn go tha bước lên hồn rướm máu
Máu Thiên Tử, ôi! máu đổ tuôn ra
Máu cứu chuộc, máu giải thoát cho ta
Bằng tình yêu ngọc ngà làm hy tế

Chiên Thiên Chúa vâng phục thành của lễ
Cứu nhân gian đã thệ phản quay đi
Chàng hy sinh nhưng chẳng đòi hỏi gì
Chết cho người tình si yêu tha thiết

Trái tim kia dâng trào đau da diết
Mong cứu chuộc cho hết tội nhân gian
Hoa Thánh Giá bừng lên sáng nồng nàn
Hoa thắm nở bên kia đồi thương khó.

Trầm Hương Thơ
07.04.2015

Comments are closed.