HOA THÁNH GIÁ

Hoa thắm nở bên kia đời thương khó Ánh hừng đông chiếu tỏ khắp dương gian Bước chân đi gánh tội chẳng phàn nàn Vai trĩu nặng vô vàn đời nhân thế Chàng bước đi mang nỗi sầu vô kể … Continue reading

Kính Lòng Thương Xót Chúa

Ga 20,19-31 VUI MỪNG VÌ THẤY CHÚA “Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.” (Ga 20,20) Suy niệm: Khi Thầy Giê-su chịu đóng đinh và chết treo … Continue reading