MÌNH THÁNH CHÚA: Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Vietcatholic

Ảnh của Diệp Hải Dung, Australia

“Mình Thánh Chúa” Ngôi Lời truyền lại

Ai lãnh nhận sẽ được tái sinh

Linh hồn như ánh bình minh

Tháp vào “Máu Thánh” ân tình thơm hương…

(Trích thơ của Trầm Hương Thơ)

Comments are closed.