CÁI CỔ LỚN

Có một khu dân cư, bởi vì nguồn nước sinh hoạt rất bẩn, nên sau khi uống nước xong thì mang một thứ bệnh, gọi là bệnh “cổ lớn”. Có một người ngoài địa phương đến chỗ này, người ở … Continue reading