HẠT LÚA MỤC NÁT VÀ SỰ SỐNG

“Nếu hạt lúa mì rơi vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẻ mất, … Continue reading