HOA CÔNG CHÍNH

ĐƯỜNG đi bóng tối phủ đầy

ĐI     về nhưng hướng đông tây lối nào?

PHỦ    vây khắp lối biết sao

TỐI    đen như mục đường nào đúng ngay

ĐÊM    đi lạc lối chẳng hay

ĐEN    hơn bóng tối dối gian giữa đời

 

THÁNH  GIU-SE đúng là nơi

CẢ     gia đình lánh nạn rời giữa đêm

LÀ     người hướng dẫn trước thềm

ĐÈN    soi nhịp bước vượt đêm an bình

DẪN    về “Đương Chính Công Minh”

LỐI    đi chính trực công bình thật ngay

CON    xin Thánh Cả từ nay

ĐI     theo đường chính nẻo ngay gương Ngài

 

VƯỢT   qua sóng gió chông gai

QUA    gian khó sẽ tới đài vinh quang

ĐÊM    dài dù có cản đàng

TỐI    đen Ngài vẫn sẵn sàng giúp cho

SỢ     gì mưa lớn gió to

CHI    công sẻ được ấm no thỏa lòng

 

THÁNH  Thần phù trợ trinh trong

GIU    SE công chính đầy lòng từ nhân

SE     duyên đức ái ân cần

DẪN    vào lẽ sống thanh bần cao sang

TA     theo vào lối Thiên Đàng

ĐI     vào vầng “SÁNG VINH QUANG” muôn đời

ĐÚNG   “ĐƯỜNG-SỐNG-THẬT” tuyệt vời

ĐƯỜNG  vào “Chân Lý Nước Trời” VINH QUANG.

 

Trầm Hương Thơ

Comments are closed.