HOA CÔNG CHÍNH

ĐƯỜNG đi bóng tối phủ đầy ĐI     về nhưng hướng đông tây lối nào? PHỦ    vây khắp lối biết sao TỐI    đen như mục đường nào đúng ngay ĐÊM    đi lạc lối chẳng hay ĐEN    hơn bóng tối dối gian giữa đời   THÁNH  GIU-SE đúng là … Continue reading