THÁNG BA KÍNH THÁNH GIU SE

THÁNG        ba kính thánh Giuse
BA                nuôi Thiên Tử trọn bề kiên trung
KÍNH            dâng Thiên Chúa cửu trùng
THÁNH        Danh kính phục trọn cùng tín dâng
TRƯỞNG    gia ngài cũng”xin vâng”
GIA              đình trách nhiệm đỡ nâng bạn hiền

NGÀI           là mẫu mực trung kiên
LÀ               gương soi sáng mọi miền gần xa
THÁNH       danh của khắp mọi nhà
CẢ               đông, tây cũng nhận là mẫu gương
CÙNG         xin Thánh Cả chỉ đường
LÀ               nguồn nhân đức vô thường xưa nay
MẪU           gương toàn vẹn mỗi ngày
GƯƠNG     lành thánh thiện thẳng ngay kiệm lời

CẦN           cù chăm chỉ tuyệt vời!
LAO           công chăm sóc Con Trời Giêsu
CHĂM        lo bảo bọc khiêm nhu
CHỈ            mong vượt khỏi ba thù bủa vây
KHIÊM       cung khôn khéo bậc thầy
NHƯỜNG  không tranh chấp xưa rầy mấy ai

BÔNG        hoa hụê trắng khoan thai
HOA           trinh khiết nhất trang đài bách hoa
HỤÊ           xinh Chúa chọn làm qùa
TRẮNG      tinh nhân nghĩa thuận hòa cao sang
VÔ             song tỏa trước Thiên Nhan
THƯỜNG  cùng Mẹ Chúa thiên đàng giúp ta
TRÊN        đường thiên lý về nhà
CAO          Cung nâng đỡ chờ ta bên Ngài.

Trầm Hương Thơ
19.03.2015 lễ kính thánh Giuse

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG ĐỨC TỔNG GIUSE NGÔ QUANG KIỆT – CHỨNG NHÂN CỦA HÒA BÌNH & CÔNG LÝ, NGƯỜI CHA KÍNH YÊU CỦA CHÚNG CON

Comments are closed.