THÁNG BA KÍNH THÁNH GIU SE

THÁNG        ba kính thánh Giuse BA                nuôi Thiên Tử trọn bề kiên trung KÍNH            dâng Thiên Chúa cửu trùng THÁNH        Danh kính phục trọn cùng tín … Continue reading