SINH LỢI CHO NƯỚC TRỜI

Suy Niệm Lời Chúa THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MC Mt 21,33-43.45-46 SINH LỢI CHO NƯỚC TRỜI “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban … Continue reading