ĐỪNG…

ĐỪNG… Đừng chọn vẻ bề ngoài, vì bạn không biết bên trong cái bề ngoài đó là gì. Đừng chọn vật chất vì bạn không biết bao giờ thì nó mất đi. Đừng chọn lời nói, vì bạn ko thể … Continue reading