Vì Ai Nên Nông Nỗi

Tin mới đây trên blog, “Một công ty môi giới lấy chồng ngoại quốc của Cộng sản Việt Nam tập trung 193 cô gái tại khách sạn Thái Bình ở Saigòn và bắt tất cả các cô này cởi không … Continue reading

NÓI MÀ KHÔNG LÀM

Đạo đức giả đơn giản là một sự mâu thuẫn, thiếu thống nhất nơi lòng người. Nói rất hay, giảng rất đúng, nhưng lại chẳng sống điều mình nói hay giảng. Lời Chúa: Mt 23,1-12 1 Bấy giờ, Đức Giê-su … Continue reading