GANH TỴ

SUY NIỆM LỜI CHÚA Ganh tỵ “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” (Lc 10:40). Cuộc sống luôn cần phải tự vươn lên … Continue reading