THÁNG TẾT DU XUÂN

Mồng một Tết kính Chúa Cha Mồng hai kính nhớ Ông bà Tổ tiên Mồng ba Cô, Bác, Thầy, liền Mồng bốn công phúc chút tiền dựng xây Mồng năm viếng kẻ tù đầy Mồng sáu giúp kẻ đói gầy … Continue reading