CHIẾC CẦU THANG KỲ DIỆU

* Nhà Nguyện được xây vào khoảng thế kỷ thứ 19. Khi hoàn thành, các nữ tu phát hiện thấy họ đã quên không làm cầu thang để đi lên sàn hát của Nhà nguyện. * Họ làm Tuần Cửu … Continue reading

CHÚA XUÂN

Xuân đã đến nên cành mai đơm nụ Én lượn đều vũ trụ qúa trong xanh Chú họa my vui hót nhảy trên cành Cảm tạ Chúa ban đất lành đẹp qúa Nhâm ly trà ngắm cành sung sai qủa … Continue reading