23 THÁNG CHẠP: SỚ TÁO QUÂN 2014

Muôn tâu Ngọc Hoàng Thần đang nấu bếp Vội lết lên chầu Trình tâu bẩm báo Thần là thần Táo Cả đạo lẫn đời Một thời ngang dọc Sợ cóc gì đâu Của cả năm Châu Dân thích từ lâu. … Continue reading