GANH TỴ

SUY NIỆM LỜI CHÚA Ganh tỵ “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” (Lc 10:40). Cuộc sống luôn cần phải tự vươn lên … Continue reading

THÁNG TẾT DU XUÂN

Mồng một Tết kính Chúa Cha Mồng hai kính nhớ Ông bà Tổ tiên Mồng ba Cô, Bác, Thầy, liền Mồng bốn công phúc chút tiền dựng xây Mồng năm viếng kẻ tù đầy Mồng sáu giúp kẻ đói gầy … Continue reading

CHIẾC CẦU THANG KỲ DIỆU

* Nhà Nguyện được xây vào khoảng thế kỷ thứ 19. Khi hoàn thành, các nữ tu phát hiện thấy họ đã quên không làm cầu thang để đi lên sàn hát của Nhà nguyện. * Họ làm Tuần Cửu … Continue reading

CHÚA XUÂN

Xuân đã đến nên cành mai đơm nụ Én lượn đều vũ trụ qúa trong xanh Chú họa my vui hót nhảy trên cành Cảm tạ Chúa ban đất lành đẹp qúa Nhâm ly trà ngắm cành sung sai qủa … Continue reading

23 THÁNG CHẠP: SỚ TÁO QUÂN 2014

Muôn tâu Ngọc Hoàng Thần đang nấu bếp Vội lết lên chầu Trình tâu bẩm báo Thần là thần Táo Cả đạo lẫn đời Một thời ngang dọc Sợ cóc gì đâu Của cả năm Châu Dân thích từ lâu. … Continue reading

TÂM TÌNH HIẾN DÂNG

Sáng nay con viết tâm tình Dâng lên Thiên Chúa lời kinh trong ngày Ngoài trời mưa tuyết đang bay Trắng như ơn Chúa hôm nay cho đời Ơn Ngài ban xuống tứ thời Thu đi đông đến chuyển dời … Continue reading