KÍNH CHÚA YÊU NGƯỜI (Thơ)

Photo THT.

Tiếng chim hót nhộn ngoài sân
Tôi ngồi viết vội mấy vần thơ vui
Thơ tôi chẳng thích ngậm ngùi
Thơ tôi chỉ thích mua vui cho đời´

Thơ lòng tôi viết thảnh thơi
Tạ ơn Thiên Chúa ban đời cho ta
Thơ tôi viết rất thật thà
Cuộc đời là một món qùa “Thánh Ân”

Thơ tôi viết rất ân cần
Viết về “Lời Chúa” nhiều lần nên vui
Sống thời phải biết tới lui
Đời người sẽ thấy ngọt mùi thân thương

Bàn chân ta bước trên đường
Càng đi, càng thấy, càng thương cuộc đời
Ngao du sơn thủy thảnh thơi
Càng xem càng thấy cuộc đời đáng yêu

Vì Thiên Chúa là “Tình Yêu”
Ai không kính Chúa, khó yêu được người
“Yêu Người Kính Chúa” đời tươi
Không yêu không kính là người dở hơi

Dở hơi hay thấy chán đời
Dở hơi hay nói những lời đắng cay
Dở hơi lòng dễ lung lay
Tâm không có Chúa mới hay giận đời.

Yêu đời lòng thấy thảnh thơi
Yêu đời hay nói những lời đẹp tươi
Yêu đời ta dễ tươi cười
Bởi tâm có chúa có người nên yêu

Hừng đông cho đến xế chiều
Đời ta học được rất nhiều điều hay
Bao nhiêu sơn thủy trưng bày
Trái đất ta ở, đời này ai xây?

Tạ ơn Thiên Chúa từng giây
Mọi sự Thiên Chúa trưng bày cho ta
Con xin cảm tạ Chúa Cha
Trọn đời con sẽ ngợi ca Danh Ngài.

Thanh Sơn

http://www.conggiaovietnam.net/index.php…

Comments are closed.