MỘT NGƯỜI TỴ NẠN, ÔNG LÊ VĂN HIẾU, CHÍNH THỨC TUYÊN THỆ VÀO CHỨC VỤ THỐNG ĐỐC TIỂU BANG SOUTH AUSTRALIA

Theo nguồn tin của ABC ngày 1 tháng 9, thì ông Lê Văn Hiếu, một người tỵ nạn cộng sản từ Việt Nam, đã chính thức tuyên thệ vào chức vụ Thống Đốc South Australia (Nam Úc) trong một nghi lễ được tổ chức tại Trung tâm Adelaide Convention Centre.

Ông Lê từng đến thành phố Darwin bằng ghe vào năm 1977 và là người di dân Á châu đầu tiên vươn lên đến vị trí thống đốc ở bất cứ tiểu bang nào của Úc.

Ông Lê nói: “Đó chính là sự thừa nhận của tất cả người di cư và tỵ nạn, và gia đình của họ cũng như con cháu của họ, đã từng xây dựng tiểu bang South Australia lên đến vị trí này, một trong những tiểu bang tốt nhất trên thế giới.”

Ông Jay Weatherill, Thủ hiến tiểu bang South Australia, nhận xét rằng đó là một sự kiện lịch sử khi tiểu bang South Australia đã chọn lựa người Á châu đầu tiên vào vai trò như thế ở Úc châu. Ông Jay Weatherill cũng nói rằng ông Lê là một con người nổi bật, một người có những đóng góp đáng nễ cho quốc gia từ khi ông ta đến Úc bằng ghe trốn khỏi Việt Nam điêu tàn trong chiến tranh.

Ông thủ hiến Jay Weatherill nhận xét thêm: “Sự tiến cử này không chỉ nhắm đến việc hạ bỏ những rào cản, mà còn nói về cuộc đời của một người phi thường. Đó là về vai trò quá khứ, hiện tại và tương lai của ông ta với tư cách là thống đốc tiểu bang của chúng ta. Biểu tượng sẽ có ý nghĩa khi nó được hỗ trợ bởi thực chất và ông Lê Văn Hiếu đúng là người có thực chất.”

Ông Hiếu từng là Phó Thống Đốc và chủ tịch của Ủy Ban Sự Vụ Sắc Tộc và Đa Văn Hóa của tiểu bang South Australia.

Ông ta đã làm việc trong ngành tài chánh và thương mại sau khi lấy bằng kinh tế tại đại học Adelaide.

Ông Lê nói về lịch sử nổi bật của tiểu bang South Australia và cho rằng tiểu bang này có khả năng đóng vai trò lớn hơn ở Úc.

Ông Hiếu cho rằng “Tôi cảm giác tôi đã nhận được rất nhiều, và tôi cũng nhận được cơ hội để đền đáp. Bởi vì tôi là nạn nhân của chiến tranh và xung đột, nên tôi là một nhà đấu tranh bảo vệ cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác.”

Nguyễn Dương lược dịch

Comments are closed.