CẦU NGUYỆN CHO AI?

Có nhiều người trong chúng ta không biết phải cầu xin cho ai. Đức Thánh Cha Phanxicô dạy chúng ta phương pháp sau: ” Hãy nhìn vào những ngón tay của bạn, bắt đầu bằng Ngón Tay Cái…” 1. Ngón Cái … Continue reading