CHÂN DUNG ĐÍCH THỰC CỦA CHÚA

“Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại.” (Mt 17,9) Suy niệm: Thầy Giê-su không muốn ba môn đệ thân tín mô tả chân dung sáng chói … Continue reading

LẼ SỐNG: BẢNG KẾT TỘI NHAU

Tạp chí Reader’s Digest, số xuất bản tháng 11 năm 1985 có đăng một chuyện ngắn, nhưng đầy ý nghĩa về gia đình: Ðôi vợ chồng đã nhiều lần cãi nhau và lần này, đang lúc hai người cãi nhau … Continue reading