ĐÓA HỒNG ĐỖ THỊ MINH HẠNH ( ĐÃ RA KHỎI NHÀ TÙ NHỎ ĐỂ VỀ NHÀ TÙ LỚN)

Lũ bán nước phải thả em ra rồi
Hoa Tự Do lên ngôi đang đua nở
Em tranh đấu Đỗ Minh Hạnh rực rỡ
Chẳng bao giờ mắc cở với tổ tiên
Em hiên ngang xứng đáng bậc nhân hiền
Em Anh hùng hồn nhiên nhưng mạnh bạo
Em giúp đỡ nhân công tìm cơm áo
Em vạch mặt loài bạo chúa gian tham
Em hãnh diện việc công chính đang làm
Em chống lại công hàm kẻ bán Nước
Em luôn lấy “Công Lý” làm quy ước
Em gióng lên ngọn đuốc của “Tự Do”
Em xử dụng quyền Thượng Đế ban cho
Em tranh đấu ấm no cho muôn người
Em hy sinh vào tù tuổi đôi mươi
Em nói thẳng vào mặt người đàn áp
Em đứng thẳng khi bao người cúi rạp
Em chỉ mặt lũ chà đạp luật pháp
Em dõng dạc vào mặt loài gian ác
Em vứt vào sọt rác thuyết Mác lê
Em soi lối kẻ lầm lạc trở về
Em làm cho kẻ u mê sực tỉnh
Em Bước đi trên con Đường Công Chính
Em hành xử công minh giữa thiên thanh
Em tên em chính Đỗ Thị Minh Hạnh
Em đẹp hơn ngàn vạn đóa hoa hồng
Em đóng góp cho Dân Chủ rạng đông
Em rạng danh cháu rồng tiên Đất Việt
Em đang làm lũ ác gian tê liệt
Em sẽ thấy ngày hủy diệt ác ôn
Em danh em sau này mãi trường tồn
Em Minh Hạnh một tâm hồn cao thượng.
Thanh Sơn
Kính mời ghé thăm và phổ biến

Comments are closed.