TOA THUỐC TUYỆT VỜI

Đây là toa thuốc tuyệt vời! Giúp cho ta sống một đời vị tha Hãy luôn cảm tạ Chúa Cha Cho con cuộc sống bao la ân tình Núi đồi cây trái hoa xinh Bao nhiêu ân sủng cho mình … Continue reading