TẶNG CÁI HÌNH NÀY CHO CÁI TIN NÀY LÀ PHÙ HỢP???

Cách đây hai hôm, một cha cho biết có người cho xem một tin nhắn. Nội dung nói rằng: Đừng lui tới DCCT, vì công an chuẩn bị tấn công.

Từ khi Việt Nam có đảng CS cai trị cho đến nay thì DCCT luôn bị tấn công. Họ bắt tù nhiều tu sĩ linh mục, họ đã thu 95% tài sản của DCCT Hà Nội, 100% tài sản đất đai nhà cửa của DCCT Đà Lạt, Nha Trang, Thủ Đức … và còn rất nhiều nơi khác, có cả hồ bơi Kỳ Đồng hiện nay là đất tu viện cũng bị họ lấy.

Vào năm 1978, họ còn đặt vũ khi trong nhà thờ DCCT Kỳ Đồng để thực hiện kế hoạch chiếm đóng tu viện và nhà thờ ở 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.

Nhưng nhờ Thiên Chúa trung tin và yêu thương Ngài đã bảo vệ, để Nhà Dòng không bị tiêu diệt, mà còn phát triển mạnh. Bây giờ, Thiên Chúa lại còn gởi đến cho DCCT VN một món quà tuyệt diệu khác là được dân Việt Nam thương mến. Từ các Chức sắc tôn giáo và tín đồ của Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Tin Lành, Cao Đài đến các ông bà anh chị em dân oan, những người có thân nhân bị tù oan sai, thương phế binh và trí thức.

Chúng ta hãy xem cánh tay oai hùng của Thiên Chúa và sức mạnh của nhân dân trong hành trình này.

Tặng cái hình này cho cái tin này là phù hợp???</p><br />
<p>Cách đây hai hôm, một cha cho biết có người cho xem một tin nhắn. Nội dung nói rằng: Đừng lui tới DCCT, vì công an chuẩn bị tấn công.</p><br />
<p>Từ khi Việt Nam có đảng CS cai trị cho đến nay thì DCCT luôn bị tấn công. Họ bắt tù nhiều tu sĩ linh mục, họ đã thu 95% tài sản của DCCT Hà Nội, 100% tài sản đất đai nhà cửa của DCCT Đà Lạt, Nha Trang, Thủ Đức ... và còn rất nhiều nơi khác, có cả hồ bơi Kỳ Đồng hiện nay là đất tu viện cũng bị họ lấy.</p><br />
<p>Vào năm 1978, họ còn đặt vũ khi trong nhà thờ DCCT Kỳ Đồng để thực hiện kế hoạch chiếm đóng tu viện và nhà thờ ở 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn. </p><br />
<p>Nhưng nhờ Thiên Chúa trung tin và yêu thương Ngài đã bảo vệ, để Nhà Dòng không bị tiêu diệt, mà còn phát triển mạnh. Bây giờ, Thiên Chúa lại còn gởi đến cho DCCT VN một món quà tuyệt diệu khác là được dân Việt Nam thương mến. Từ các Chức sắc tôn giáo và tín đồ của Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Tin Lành, Cao Đài đến các ông bà anh chị em dân oan, những người có thân nhân bị tù oan sai, thương phế binh và trí thức.</p><br />
<p>Chúng ta hãy xem cánh tay oai hùng của Thiên Chúa và sức mạnh của nhân dân trong hành trình này.

Comments are closed.