YÊU ĐƠN PHƯƠNG !!!

YÊU ĐƠN PHƯƠNG !!! Câu chuyện hay của cha pio Ngô Phúc Hậu,mời các bạn nên đọc,đặc biệt là các bạn Nữ nhé. YÊU ĐƠN PHƯƠNG EM. Em đi Sàigòn. Tôi cũng đi Sài Gòn. Em ngồi ở băng trên. … Continue reading