CHA QUẢN XỨ

Mẫu chuyện thứ nhất: Khi tôi về Thanh Hải, tôi dạy Giáo Lý Tân Tòng và Hôn Nhân. Cộng tác với tôi, có cha phó và Thầy giúp xứ và có khi có cả giáo dân vì nhu cầu dạy … Continue reading