THÁNH TÂM NGÀI

Tháng sáu kính Thánh Tâm Chúa Giêsu   Trong tay CHA hồn con được ấp ủ “Thánh Tâm Ngài” bao phủ cả dương gian Tình Yêu Ngài muôn thuở đã trao ban Ngài ấp ủ trần hoàn khi tác tạo Từ hư vô … Continue reading