HƯỚNG VỀ TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐỂ CẦU NGUYỆN

Trong thời gian gần đây, mỗi lần có cuộc họp nhóm cầu nguyện thì chúng tôi đều hướng tâm hồn và tình yêu về tổ quốc VN để cầu nguyện sốt sắng cho quốc thái dân an, cho sự bảo toàn của lãnh thổ, lãnh hải, và lãnh đảo của tổ quốc VN. Xin Chúa bảo vệ cho VN luôn thoát khỏi nạn ngoại xâm thô bạo và tàn ác của Trung Cộng.

Sau khi cầu nguyện thì chúng tôi bàn luận về những thủ đoạn cực kỳ gian trá của nhà nước Cộng Sản VN và Trung Cộng. Có người cho rằng cuộc nổi loạn đốt phá các công ty của Trung Cộng tại VN là việc làm tốt để nói lên sự phản kháng của người dân Việt. Tuy nhiên cũng có người cho rằng đó là âm mưu của Trung Cộng. Họ giàn cảnh cho tay chân của họ phá hoại để rồi từ đó, họ có cái cớ để đem quân đội của họ vào can thiệp và chiếm luôn đất nước VN.

Có người cho rằng hiện nay Trung Cộng đã có rất nhiều sư đoàn nằm sẵn trên rặng núi Trường Sơn để tìm cách xâm chiếm VN. Ngoài ra họ đã cho các thanh niên người Hoa di dân đến VN để chiếm đất và dành tài nguyên thiên nhiên của người Việt. Đã có nhiều làng mạc của người Hoa mọc lên trên vùng cao nguyên và nhiều vùng khác. Chỉ cần một tiếng hô lên là họ sẽ nuốt luôn VN như họ đã làm với nước Tây Tạng.

Trong lúc bàn luận, mọi người kết luận là hãy cùng nhau tiếp tục cầu nguyện và liên lỷ cầu nguyện cho VN. Hãy xin Thánh lễ cầu nguyện cho Việt Nam. Hãy làm những việc bác ái và hy sinh cầu nguyện cho Việt Nam. Hãy tín thác và ký thác dân tộc Việt nơi Lòng Chúa Thương Xót và vào sự can thiệp Từ Mẫu của Đức Mẹ Maria. Hãy cầu nguyện xin với các thánh và các linh hồn ở luyện ngục cầu bầu cho Việt Nam.

Chúa Giêsu đã nói với thánh nữ Faustina rằng:

“Ngày nào mà thế giới chưa biết tìm đến với Lòng Chúa Thương Xót thì ngày ấy vẫn chưa có nền hòa bình thực sự.”

Và Đức Mẹ Maria đã hứa ở Fatima:

“Cuối cùng Trái Tim Mẹ sẽ toàn thắng!”

Trong lúc khẩn cấp này, xin mọi người vì sự sống còn của tổ quốc mà hãy siêng năng lần Chuỗi Mân Côi và chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót nhiều hơn. Thay vì chưa hề lần hạt Chuỗi Kinh Mân Côi và Kinh Lòng Chúa Thương Xót bao giờ thì nay xin các nhóm bạn hữu cùng nhau tụ họp và lần hạt Mân Côi. Nếu đã lần hạt rồi thì xin đọc thêm kinh Chuỗi Mân Côi và Kinh Thương Xót hàng ngày.

Tuy sức người không làm được nhưng Thiên Đàng làm được mọi sự. Chúng ta cần đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể để xin sức mạnh và sự khôn ngoan của Ngài. Xin Chúa ra tay hành động cứu giúp VN để rồi chúng ta đời đời ca ngợi Danh Chúa.

Chúng ta đã thờ ơ nên đất nước lọt vào tay Cộng Sản. Nếu chúng ta còn tiếp tục thờ ơ, bất cần thì tổ quốc VN sẽ trở nên một quận hạt của Trung Quốc và tài nguyên quốc gia sẽ vào tay ngoại bang độc ác.

Lạy Chúa, xin Chúa giải cứu tổ quốc VN của chúng con khỏi tay Trung Cộng như xưa Chúa đã nghe lời cầu nguyện của hoàng hậu Esther mà giải cứu cho dân Do Thái khỏi diệt vong.

Lạy Đức Mẹ Maria, Xin Mẹ che chở và bảo vệ tổ quốc VN của chúng con trong Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ. Xin Mẹ cứu dân tộc chúng con vốn là một Dân Tộc luôn Thờ phượng Chúa và sùng kính Mẫu Tâm Mẹ. Amen.

Kim Hà
18/5/2014

Comments are closed.